Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédi munkadíj minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezi.
A munkadíjat az adott esetre szóló ügyvédi megbízásról történő megállapodáskor, az adott szerződés elkészítésekor - a ügyvédi megbízási szerződés, illetve az ügyvédi meghatalmazás aláírásakor - kell megfizetni.