Peres
képviselet

Peres ügyekben ügyvédi képviselet.
Polgári perekben képviselet: szerződésekkel kapcsolatos perekben, kártérítési perekben, pénzügyi követelésekkel kapcsolatos perekben, családjogi perekben, munkaügyi perekben, közigazgatási perekben, adatvédelemmel kapcsolatos perekben.
Büntetőeljárásban, büntetőperekben védelem ellátása.

Polgári peres képviselet

A perindítástól a végrehajtási eljárásáig.

 • Teljeskörű peres képviselet a kereseti kérelem benyújtásától a jogerős ítéletben foglaltak teljesítésének kikényszerítéséig.
 • A peres eljárást megelőző, az esetleges pereskedés elkerülését segítő egyeztetések lefolytatása.
 • Keresetlevél elkészítése, bírósági perben képviselet ellátása.
  A jogerős ítéletben foglaltak nem teljesítése esetén végrehajtási eljárás indítása.
 • Peres ügyek típusai:
  • kártérítési (közlekedési, munkahelyi és egyéb kártérítések ügyekben),
  • szerződésekkel kapcsolatos,
  • szomszédjogi,
  • családjogi,
  • munkaügyi,
  • közigazgatási,
  • adatvédelmi.

Büntetőeljárásban védelem ellátása

A büntetőeljárás valamennyi szakaszában.