Ügyvédi Szolgáltatások

A nyújtott ügyvédi szolgáltatások kiterjednek a szerződéskészítésre, peres képviseletre, követeléskezelésre, adatvédelem körébe eső tevékenységekre, gazdasági társaságokkal és társadalmi szervezetekkel kapcsolatos ügyintézésre.

Ügyvédi tevékenységről részletesen


Az alábbiakban kiemelt jogterületek csak egy lehetséges felsorolást jelentenek a ténylegesen elvállalt megbízások köréből, ezeken kívűl természetesen más, az itt felsoroltak között nem található részterülettel kapcsolatban is vállalok ügyvédi megbízást.

Ingatlan szerződések

Minden fajta szerződés készítése, ami ingatlanokkal kapcsolatos.

Ingatlan adásvételi és egyéb polgári jogi szerződések készítése:
bérleti szerződés, haszonbérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, házassági vagyonjogi szerződés, ingó adásvételi szerződés, vállalkozási és megbízási szerződések készítése.
Építési szerződések, társasház alapítása.
Kölcsönszerződések, engedményezési és tartozás átvállalási szerződések.

TOVÁBB...

Követeléskezelés

Péntartozások behajtási jogi eszközökkel. Fizetési felszólítások ügyintézése.
Fizetési meghagyás kibocsátása (FMH) iránti eljárás indítása az elektronikus fizetés meghagyási rendszerben, a fizetési meghagyásból (a tartozó fél ellentmondása esetén) a perré alakult eljárásban ügyvédi képviselet ellátása.
Fizetési meghagyások tömeges benyújtása.
Végrehajtási eljárás kezdeményezése.
Céges tartozás esetén fizetési meghagyás, majd végrehajtási eljárás indítása, illetve felszámolási eljárás indítása a céggel szemben.

TOVÁBB...

Peres képviselet

Az új Polgári Perrendtartás és az új Közigazgatási Perrendtartás alapján polgári perek indítása, peres képviselet ellátása a folyamatban lévő ügyekben az alábbi jogterületeken: általánosságban a polgári peres eljárások, pénzügyi követelésekkel kapcsolatos perek, szerződésekkel kapcsolatos perek, kártérítési perek, családjogi perek, munkaügyi perek, közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránt indult perek, adatvédelemmel kapcsolatos perek.

TOVÁBB...

Adatvédelem

A GDPR 2018. május 25-i hatálybalépésével szigorodtak az adatvédelmi szabályok, emelkedtek a NAIH által kiszabható adatvédelmi bírság összegei (a bírság az adott vállalkozás éves forgalmának 2%, de adott esetben 4%-áig terjedhet). Többéves adatvédelmi tapasztalattal vállalom a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi dokumentáció készítését, adatvédelmi átvilágítást, oktatást, adatvédelemmel kapcsolatos tanácsadást és peres képviseletet.

TOVÁBB...

Céges ügyek

Cégképviselet eseti vagy állandó megbízás alapján.Cégek (pl. Bt., Kft., Zrt., Nyrt.) alapító okiratának, társasági szerződésének elkészítése. A cégek működés közben igényelt változtatások átvezetése a céges okiratokon, társasági szerződés módosítása. A cég saját elhatározásból történő megszüntetésének ügyintézése, a végelszámolás kezdeményezése. A cégekkel szembeni eljárásokban ügyvédi képviselet ellátása. A céggel szembeni tartozások behajtása. Képviselet a céges felszámolási eljárásban.

TOVÁBB...

Egyesületek, alapítványok

A társadalmi szervezetek és egyéb jogi személyek (pl. a különféle szövetkezetek: lakásszövetkezetek, iskolaszövetkezet, szociális szövetkezet, stb.) alapításával, működésével, szervezeti módosításával, megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítése, az alapítással, módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos ügyintézés. Képviselet a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos bírósági és egyéb eljárásokban. Tanácsadás az egyesületek, alapítványok alapításával, működtetésével kapcsolatos ügyekben.

TOVÁBB...